Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

De samenstelling en het onderhoud van deze site wordt zorgvuldig uitgevoerd.

Aan de informatie die wordt aangeboden op en via deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks zorgvuldige samenstelling van de getoonde informatie op deze website kan CityCharging B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. CityCharging B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit met betrekking tot de informatie op haar eigen website of enige website die naar de website van CityCharging B.V. verwijst.

De informatie en beeldmateriaal welke CityCharging B.V. op en via deze website aanbiedt mag niet openbaar gemaakt worden, gekopieerd, gedistribueerd of op enige andere wijze  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CityCharging B.V. worden gebruikt.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.