Steeds meer
elektrische voertuigen

Het aandeel elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark neemt in hoog tempo toe. In het klimaatakkoord is opgenomen dat alle nieuwe personenauto’s in 2030 emissieloos moeten zijn. Deze sterke groei van het aantal elektrische auto’s vereist een betrouwbaar en toegankelijk laadnetwerk.

CityCharging richt zich specifiek op de snelgroeiende behoefte aan laadmogelijkheden in de publieke ruimte. In samenwerking met gemeenten werken wij aan de uitrol van een netwerk van laadpalen in Nederland. Een dekkend laadnetwerk biedt alle huidige en toekomstige e-rijders de gelegenheid om zorgeloos te laden, eenvoudig en betaalbaar. Tegelijk leveren we een bijdrage aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit.

Onze partners

Onze laadoplossingen

Naast laadpalen op aanvraag van e-rijders in de gemeente bieden wij:

Laadpleinen

Laadvoorzieningen
in parkeergarages

Laadpalen voor
gemeentelijke
elektrische
voertuigen

Laadpalen voor
deelauto's

Strategische
laadpalen op basis
van plankaart

Wil je ook laadpalen van CityCharging in jouw gemeente, neem dan contact met ons op.

Wat kenmerkt ons?